Παράξενες Ειδήσεις


#81

Πάλι καλά που δεν μένω στη Γερμανία…


#82

Δεν πάμε καθόλου καλά!!