Η σελίδα προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης / μέλος του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά. Η εγγραφή και η συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα, σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης καθώς και της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων και του Κανονισμού της Κοινότητας) στα οποία στο εξής θα αναφερόμαστε συνολικά ως “Συμφωνηθέντα”. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, θα πρέπει να σταματήσετε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε άτομα που έχουν κλείσει το 13ο έτος της ηλικίας τους.

1. Ο λογαριασμός σας

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια του λογαριασμού σας καθώς και για όλες τις πράξεις που γίνονται από αυτόν. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας έχει υποκλαπεί, θα πρέπει να το αναφέρετε άμμεσα σε κάποιον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις που γίνονται από τον λογαριασμό σας, ακόμα και αν έχετε πέσει θύμα υποκλοπής.

2. Ευθύνη

Εάν δημοσιεύσετε υλικό στην Ιστοσελίδα, συνδέσμους ή γενικά δημιουργήσετε (ή επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο να δημιουργήσει) υλικό μέσω της Ιστοσελίδας (το οποίο υλικό στο εξής θα ονομάζουμε “Περιεχόμενο”), είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τυχόν βλάβη που προκύπτει από αυτό. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω περιεχόμενο συνιστά κείμενο, γραφικά, αρχείο ήχου ή λογισμικό υπολογιστή. Κάνοντας διαθέσιμο το περιεχόμενο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

  • Η λήψη, αντιγραφή και χρήση του περιεχομένου δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών, οποιουδήποτε τρίτου.
  • Εάν ο εργοδότης σας έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείτε, είτε (i) έχετε λάβει άδεια από τον εργοδότη σας για να δημοσιεύσετε ή να διαθέσετε το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε λογισμικού, ή (ii) εξασφάλισε από τον εργοδότη σας μια παραίτηση σε όλα τα δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο.
  • Έχετε συμμορφωθεί πλήρως με τις άδειες τρίτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο και έχετε κάνει όλα τα απαραίτητα για να περάσετε επιτυχώς στους τελικούς χρήστες τους απαιτούμενους όρους.
  • Το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλα προγράμματα, δούρειους ίππους ή άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο.
  • Το περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητο, δεν παράγεται μηχανικά ή τυχαία και δεν περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους τρίτων ή στην ενίσχυση της κατάταξης μηχανών αναζήτησης τοποθεσιών τρίτων ή σε περαιτέρω παράνομες πράξεις όπως το ηλεκτρονικό “ψάρεμα”) ή παραπλανούν τους παραλήπτες ως προς την πηγή του υλικού (όπως spoofing).
  • Το περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές ή υποκινεί βία και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
  • Το περιεχόμενό σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπως οι σύνδεσμοι ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε ομάδες συζήτησης, οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ιστολόγια και οι ιστότοποι και παρόμοιες μη ζητηθείσες διαφημιστικές μέθοδοι.
  • Το περιεχόμενό σας δεν κατονομάζεται με τρόπο που παραπλανά τους αναγνώστες σας να σκεφτούν ότι είστε άλλος άνθρωπος ή εταιρεία. και
  • Έχετε, στην περίπτωση περιεχομένου που περιλαμβάνει κωδικό υπολογιστή, κατηγοριοποιημένο με ακρίβεια ή / και περιγράφεται ο τύπος, η φύση, οι χρήσεις και οι επιπτώσεις των υλικών, είτε έχουν ζητηθεί από το Strouga είτε άλλως.

3. Άδεια Περιεχομένου Χρήστη

Οι συνεισφορές των χρηστών διατίθενται με άδεια χρήσης [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License] (Creative Commons — Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο — CC BY-NC-SA 3.0). Χωρίς να περιορίζεται σε καμία από αυτές τις παραστάσεις ή εγγυήσεις, η Strouga έχει το δικαίωμα (αν και όχι την υποχρέωση) να αποκλείσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα που κατά τη λογική γνώμη της Strouga παραβιάζει οποιαδήποτε πολιτική ή είναι κατά κάποιο τρόπο επιβλαβές (Ii) να καταγγείλει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική κρίση της Strouga. Η Strouga δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που έχουν καταβληθεί προηγουμένως.